Kiedy zgłosić się do logopedy?

Logopeda kojarzony jest ściśle z rozwojem dziecka, niemniej z jego usług korzystają też dorośli. To specjalista posiadający wykształcenie z zakresu filologii, językoznawstwa, psychologii, pedagogii. Sama logopedia jest zaś dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką prawidłowego rozwoju mowy człowieka oraz eliminacją wad wymowy. Niemniej kompetencje logopedy są dużo szersze. Sprawdźmy, kim jest, na czym polega wizyta oraz z jakimi problemami udać się do niego.

Kim jest logopeda?

Tak jak pisaliśmy, dobry logopeda Gdańsk zajmuje się szeroko rozumianą komunikacją i musi posiadać wykształcenie stosowne do wykonywanego przez siebie zawodu. Na studiach poznaje przedmioty dotyczące medycyny (na przykład budowa i funkcjonowanie aparatu mowy), językoznawstwa, psychologii oraz pedagogiki, biorąc pod uwagę, że zawód ten nastawiony jest zwykle do pracy z dziećmi. Logopedia, jak każda dziedzina medycyny, dzieli się na rodzaje, na przykład neurologopedia, tyflologopedia, oligofrenologopedia, logopeda artystyczny czy dziecięcy. Zwykle do gabinetu udają się rodzice dzieci z wadami wymowy, niegaworzące lub jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Zadania logopedy

Zwykle znajdziemy go w instytucjach edukacyjno-wychowawczych takich jak przedszkola czy szkoły, lecz mieć swój własny gabinet lub pracować w placówkach typu Prywatne Centrum Medyczne w Gdańsku, gdzie zajmuje się oceną rozwoju mowy pacjenta, diagnozą i wytyczeniem ścieżki terapii. Poprzez ćwiczenia lekarz zajmuje się eliminacją wad wymowy jak choćby rotacyzmu (problemem z wymawianiem głoski r), pomocą w leczeniu dysleksji, ale też pomocą w ćwiczeniu prawidłowej dykcji. Do logopedy często też udają się rodzice noworodków, aby zadbać odruchy wpływające na umiejętność późniejszego mówienia (oddychania czy połykania).

Jak przebiega wizyta?

Przeciętne wizyty trwają od pół godziny do nawet godziny. Mogą odbywać się codziennie lub raz w tygodniu, w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta. Podczas wizyty pacjent wykonuje ćwiczenia polegające na uczeniu się właściwego korzystania z narządu mowy, toteż nic dziwnego, że wiele gabinetów wyposażonych jest w lustro.

Dodatkowo w przypadku logopedy dziecięcego znajdziemy mnóstwo gier językowych. Specjalista udostępnia materiały dydaktyczne do regularnych ćwiczeń w domu – są to na przykład łamańce językowe, wiersze i inne fragmenty tekstów.

Z czym zgłosić się do logopedy dziecięcego?

Jeśli twoje dziecko zmaga się z problemami z poniższej listy, koniecznie zgłoś się do specjalisty:

  • Trudności w komunikacji, przejawiające się tym, że dziecko nie mówi w określonych sytuacjach (podejrzenie mutyzmu wybiórczego);
  • Wszelkie wady wymowy wynikające ze złego zgryzu;
  • Problemy z czytaniem i pisaniem (dysleksja, dysortografia);
  • Jąkanie;
  • Nieczysto wymawiane głoski;
  • Problemy z wymawianiem niektórych głosek (np. r).

Z podobnymi problemami zmagają się ludzie dorośli. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie u logopedy mogą zdziałać cuda – wyeliminować wady albo przynajmniej zminimalizować je, aby nie przeszkadzały dziecku, nastolatkowi czy dorosłemu na dalszych etapach życia.

Artykuł partnera