Praca w ochronie zdrowia i jej specyfika

Lekarze farmacji mają wielką szansę na rozwój lukratywnej kariery w USA. Ta kariera jest jedną z najbardziej obiecujących w branży opieki zdrowotnej. Stany Zjednoczone mają najwyższą liczbę zgonów związanych z lekami spośród wszystkich krajów na świecie. W rezultacie, lekarze farmacji są często wzywani do obrony zdrowia publicznego i pomóc stworzyć politykę, która zmniejszy nadużywanie narkotyków i uzależnienia. Jednak przemysł opieki zdrowotnej jako całości nadal rozwijać się w bezprecedensowym tempie. Tak więc możliwości dla lekarzy farmacji, szczególnie w zarządzaniu opieką zdrowotną i w opracowywaniu leków na choroby takie jak rak, są niezwykle wysokie.

Wymagania, aby wejść do programu doktora farmacji są stosunkowo proste. Aby zapisać się do programu Pharmacy Tech w college'u lub szkole handlowej, student musi posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej lub jego odpowiednik. Ogólne wymagania akademickie, aby wejść do programu obejmują matematykę, chemię i biologię. Dla studentów, którzy nie zdadzą tych podstawowych wymagań wstępnych, mogą oni wybrać dodatkowe kursy lub wybrać tylko minimalne wymagania kursu. Pod koniec czterech lat nauki, studenci będą zobowiązani do zdania egzaminu NCLEX-PN (PNAS).

Aby dostać się do lekarza programu farmacji, studenci muszą podjąć i zdać serię egzaminów wstępnych. Te egzaminy wstępne są uznawane w kraju, aby pomóc zapewnić, że studenci mają dokładne zrozumienie działań leków w celu ochrony zdrowia publicznego. Studenci najpierw ukończą kurs, aby stać się technikiem farmacji (PTC). Podczas szkolenia PTC, studenci ukończą zarówno kurs kliniczny jak i techniczny. Po szkoleniu PTC, studenci muszą zdać końcowy egzamin administrowany przez National Board of Pharmacy and Pharmaceuticals, aby stać się Registered Pharmacy Technician (RPT).

RPT jest podstawowym stanowiskiem w gabinecie lekarskim. Podczas gdy wielu lekarzy rozpoczyna swoją karierę jako RN, (zarejestrowane pielęgniarki) jest wielu lekarzy, którzy wybierają przejście bezpośrednio do pracy lekarza, a nie zaczynając jako RN. Istnieje wiele powodów, dlaczego wielu lekarzy wybrać, aby przejść bezpośrednio do pracy lekarza, w tym potencjał płacowy, wyższy poziom zawodowy wymagane, a łatwość zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez podejmowanie kursów RN. Więcej pracy w zawodzie medycznym znajdziesz na praca Szczecin.

praca farmaceuty

Aby zostać lekarzem, student musi zdać egzamin NCLEX-RN (odwrócony zespół optometryczny). Następnie musi ukończyć albo dwuletni program rezydencki w akredytowanej placówce medycznej, albo roczny program rezydencki w zatwierdzonej szkole medycznej. Po ukończeniu rezydentury, rezydent może przystąpić do egzaminu NCLEX-PN (praktycznego), aby rozpocząć drogę w kierunku zostania licencjonowanym lekarzem. Pod koniec dwuletniej rezydentury, lekarz może ubiegać się o licencję i rejestrację.

Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, należy zdać egzamin kwalifikacyjny NCLEX-RN. Jest wielu lekarzy, którzy zdobywają swoje rezydentury w centrach medycznych, które nie są akredytowane przez ACP (American College of Physicians). Ci lekarze często idą do wykonywania obowiązków nauczania w tych ośrodkach medycznych, jak również wziąć wiele z ich rezydencji. Jednak dla tych, którzy już wykonali tego typu pracę i wykazać potencjał, aby odnieść sukces w dziedzinie specjalności, mogą rzeczywiście iść prosto do rezydentury jako lekarz bez uczęszczania do centrum medycznego lub szkoły. Rezydentury trwają zazwyczaj od jednego roku do trzech lat.

Po uzyskaniu rezydentury, większość lekarzy decyduje się na kontynuowanie edukacji poprzez zdobycie jeszcze większego wykształcenia. Niektóre przejść do uzyskania zaawansowanych stopni, takich jak magisterskich. Istnieją również lekarze, którzy kontynuują swoją edukację poprzez przejście do konkretnych specjalności, takich jak pediatria, medycyna wewnętrzna, a nawet chirurgii. W niektórych specjalnościach, jednak lekarz może trzeba kontynuować naukę po rezydenturze w celu uzyskania licencji do wykonywania niektórych zadań, w tym chirurgii plastycznej lub kosmetycznej. Wielu lekarzy, w związku z tym, kontynuować naukę nawet po uzyskaniu licencji.

Dla tych, którzy wchodzą na pole medyczne prosto z college'u, istnieje kilka różnych ścieżek do podjęcia, aby uzyskać pracę lekarza (sprawdź praca Kielce). Jedną z nich jest uzyskanie tytułu licencjata z college'u lub uniwersytetu, który posiada akredytowany program medyczny. Zaletą tej ścieżki jest to, że spędzisz mniej czasu na studiach i szybciej zdobędziesz stopień naukowy. Inni lekarze decydują się iść prosto do rezydentury i zrobić trzy lata rezydentury z podstawowej specjalności, a następnie uzyskać tytuł magistra i cztery lata rezydentury.