Uzależnienie – choroba ciała, duszy, emocji

Wpływ uzależnienia na nasz organizm będzie uzależniony od tego jakie przyjmujemy środki i jakie pojawiają się zachowania. Jeśli chodzi o środki chemiczne długotrwałe ich zażywanie będzie powodować w komórkach organizmu nieodwracalne zmiany. Tak samo jak długotrwałe kiszenie zmienia strukturę komórkową ogórka, tak samo długotrwały wpływ środków uzależniających bezpośrednio wpływa na strukturę organizmu ludzkiego. Zobacz, co mówią specjaliści z narkomanizm.pl

Choroba ciała

Jeśli przez dłuższy okres czasu nasz organizm zostanie poddany działaniu środków chemicznych takich jak alkohol, narkotyki czy leki będzie ulegał zmianie. Dochodzi bowiem do sytuacji, w której nasz organizm na stale będzie się programował na te substancje i funkcjonowanie pod ich wpływem a to będzie dalej powodować pojawienie się nieodwracalnych zmian w organizmie. Następstwem będzie to, że w przypadku chęci rezygnacji z substancji uzależniających pojawiają się negatywne odczucia psychiczne oraz fizyczne. Taki stan staje się bardzo niebezpieczny dla zdrowia, może wymagać od nas prowadzenia detoksykacji. Organizm zaczyna się bronić i dlatego uodparnia się na dany środek. Człowiek zaczyna przyjmować go coraz więcej , by uzyskać zadowalający go efekt. Substancje chemiczne mają właściwości trujące, dlatego będą powodować wyniszczenie organizmu, pośrednio albo bezpośrednio zaczną prowadzić do śmierci przedwczesnej.

uzależnienie

Choroba ludzkiej duszy

Według wierzących uzależnienie to stan, w którym dusza człowieka jest zniewolona, co nie pozwala realizować naszego celu życia jakim ma być zbawienie. Człowiek zniewolony nałogiem nie będzie panował nad popędami. Będzie tracił samokontrolę a dalej duchowość, która będzie czynnikiem odróżniającym ludzi od zwierząt. Uzależnienie w życiu człowieka będzie miało centralne miejsce i prowadzi do zniszczenia jego sfery duchowej. Duchowość niekiedy kojarzy się również z samoświadomością, uczuciami wyższymi oraz moralnością. To zdolność człowieka do tego, by samego siebie zrozumieć. Osoby, które rozwijają się duchowo są w stanie dużo lepiej poradzić sobie z uzależnieniami. Rozwój duchowy jak mówią specjaliści będzie bardzo ważny, ponieważ pozwala odkryć sens życia po tym jak terapia będzie już przeprowadzona. Niewątpliwie sfera duchowości jest niezwykle intymna, dlatego jej odbudowa może być trudne. Najważniejsze będzie dobrowolna chęć dążenia do zmiany, nie może być sytuacji, w której będzie to narzucane siłą.

Choroba emocji

W przypadku, gdy pojawia się uzależnienie człowiek może mieć problem z tym, by radzić sobie z uczuciami, emocjami czy stresem. Dlatego niektórzy określają uzależnienie jako chorobę emocji. Osoba uzależniona tłumi swoje emocje i nagle będzie je uzewnętrzniał poprzez rozładowanie przymusowe. Rozładowanie emocji może się odbywać na drodze wykorzystywania tych środków, które powodują uzależnienia. Regulacja uczuć pojawia się przez sięganie po środki chemiczne oraz uzależnienia behawioralne związane z konkretnym zachowaniem. Podjęcie leczenia powinno zmierzać do stworzenia takich form, dzięki którym będzie można zatrzymać i potem likwidować również te mechanizmy, które rządzą uzależnieniem.

Zobacz więcej informacji na: dopalaczeuzaleznienie.pl