Nowy PIT umożliwia rozliczenie PIT przez urząd skarbowy

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, która zacznie obowiązywać od 15 marca tego roku, wprowadza nowe formularze dwóch PIT-ów mających ułatwić podatnikom coroczne rozliczanie podatku.

Są to: PIT WZ,  stanowiący wniosek o sporządzenie w imieniu podatnika zeznania podatkowego przez pracownika urzędu skarbowego, oraz  PIT-OP czyli wniosek o przekazanie 1% podatku na cele statutowe wskazanej przez podatnika Organizacji Pożytku Publicznego. Wniosek OP przeznaczony jest dla osób pobierających emerytury i otrzymujących z ZUS lub KRUS deklaracje PIT-40A. Jest to zmiana dająca osobom pobierającym emerytury możliwość skorzystania z przysługującego im prawa przekazania wybranej Organizacji Pożytku Publicznego 1 procenta  naleznego podatku , obliczonego w rocznej deklracji PIT-40 A, bez konieczności składania zeznania podatkowego. Ministerstwo Finansów szacuje, że z  możliwości złożenia wniosku o przekazanie OPP kwoty 1 procenta  podatku PIT – bez konieczności składania zeznania podatkowego – będzie mogło skorzystać skorzystać nawet ponad 5,2 mln osób.

Kto może wypełnić i przesłać do urzędu skarbowego PIT OP?

PIT-OP dedykowany jest osobom pobierającym emerytury. Dzięki wprowadzeniu nowego formularza, emeryci będą mieli możliwość przekazania jednego procenta swojego podatku wybranej organizacji. Do tej pory, jeśli rozliczenia rocznego PIT dokonywał za emeryta ZUS, nie było takiej możliwości. Teraz wystarczy wypełnić formularz PIT-OP i przekazać go fiskusowi a ten zajmie się przekazaniem pieniędzy na konto wskazanej organizacji.PIT-OP mogą przesłać do urzędu skarbowego świadczeniobiorcy ZUS lub KRUS, pod warunkiem, że nie uzyskują innych dochodów, nie korzystają z żadnej ulgi  i rozliczają się indywidualnie. W przesłanym do administracji podatkowej nowym PIT-OP należy wskazać KRS  Organizacji Pożytku Publicznego na której rzecz urząd przekaże 1% podatku. Wypełnienie PIT przez urząd skarbowy jest możliwe, jedynie wówczas, gdy wpłynie do niego wniosek OP zawierający kompletne dane takie, jak:

- adres  i nazwa urzędu, do którego kierujemy PIT-OP,

- imię, nazwisko, PESEL/NIP, data urodzenia podatnika składającego wniosek,

- numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego której przekazujemy 1% podatku,

- podpis podatnika.

Dodatkowo w  PIT-OP możemy podać cel szczegółowy oddania 1%. W tym roku oświadczenie PIT-OP można składać od 15 marca do 18 kwietnia. W przyszłym, 2018 roku, PIT-OP będzie można składać już od 1 stycznia do ostatniego dnia kwietnia. Nowy PIT-OP w wersji papierowej można złożyć we właściwym urzędzie skarbowym osobiście lub przesłać go za pośrednictwem poczty polskiej. Można również zaoszczędzić czas i przesłać go internetowo, za pomocą  portalu podatkowego MInisterstwa Finansów lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, tzw. ESP

Oświadczenie PIT OP można również przesłać za pośrednictwem banków, które są powiązane z systemem epuap.

Nowe oświadczenie PIT-OP umożliwia identyfikację składającego wniosek podatnika i urzędu skarbowego do którego jest kierowany. W efekcie następuje poprawne przekazanie 1%  podatku emeryta na rzecz wybranej OPP.

W tym roku PIT-OP będzie można składać od 15 marca do 30 kwietnia, ale już w następnym, 2018 roku,  wnioski PIT-OP będą przyjmowane przez urzędy skarbowe  od 1 stycznia do końca kwietnia.

Wprowadzenie zmian w ordynacji podatkowej przewiduje projekt rozporządzenia z dnia 22 lutego 2017r. przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru oświadczenia świadczeniobiorcy organu rentowego składającego wniosek o przekazanie 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego. Rozporządzenie wejdzie w życie 15 marca 2017 r. Nowy PIT OP będzie stosowany już w odniesieniu do przychodów osiągniętych przez podatników  od 1 stycznia 2016 r.

PITax.pl Łatwe podatki został wybrany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych jako najlepszy program do PIT dla użytkowników oraz organizacji pozarządowych zbierających 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.